ARTBF.COM              Фоклорна танцова панорама          Follow Us on Facebook  Follow Us on Google+

  Фолклорен ансамбъл "Тракия"
Спектакли

"Картини от Стария Пловдив"
музика: Стефан Мутафчиев; хореография: Тодор Бекирски

Eдночасов музикално-танцов спектакъл, в който песните, танците и музиката следват сюжетната линия без прекъсване. Спектакълът има форма на фолклорен, танцов театър. Пред зрителя се разкрива очарованието на град Пловдив в края на ХIХ век. Конкретният повод да се съберат свирачи, танцьори и певци от цяла Тракия е първият български земеделчески панаир през 1892 г. В постановката са включени реални образи съществували в светския живот на град Пловдив по това време. Забавата в семейство Балабанови показва навлизането на новото европейско влияние в бита. По този начин зрителя се запознава с многообразието на танци, музика и костюми на една преходна епоха за българската традиционна култура в края на ХIХ век.

"Хубава Яна"
Музикално-танцов спектакъл идея и хореография Даниела Дженева

"Хубава Яна" включва 13 танца и песни от различни региони на България. Идеята възниква от народната поема "Даваш ли даваш балканджи Йово". Това е спектакъл за историята, живота и любовта, погледната през призмата на съвременника. Една трактовка за силата на любовта на Яна, която минава през противопоставянето и борбата, надмогва насилието и страданията, за да се издигне до своя апогей. Творбите на композиторите и хореографията са съчетани и подредени като музикален калейдоскоп от звуци и чувства.
Изтегли музика за български танци и народни песни
Слушай Българска музика в:
Spotify
Apple Music
YouTube Music
Balkanfolk Music


Иван Тодоров - хореограф
Иван Тодоров
хореографArtBF.com Фолклорна танцова панорама ArtBF.com Balkanfolk.com Самодейни танцови ансамбли  Българска народна носия